Het eerder gepubliceerde trainingsschema is, naar aanleiding van een aantal reacties, gewijzigd. Hieronder treffen jullie het definitieve trainingsschema aan.

LET OP: de aanvangstijden van de trainingen zijn gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen !