De verenigingscontributie wordt per boekjaar geïnd.
Het boekjaar van onze vereniging loopt van 1 september t/m 31 augustus en hier kan een keuze gemaakt worden van betaling uit:
• 1 termijn via factuur.
• Vier termijnen via incasso of 3 termijnen via brief.
• Zelf in te stellen incasso.
• Of via maandelijkse incasso.
Nu is in de vorige algemene leden vergadering besloten om de maandelijkse incasso niet meer te innen in 12 maanden maar 10 maanden. De laatste inning zal op 28 mei (samen met de laatste termijn betaling) gaan plaats vinden.
Dit heeft 2 gunstige gevolgen:
1. De penningmeester heeft geen betalingsronde meer in de zomervakantie en kan het jaar beter afsluiten.
2. Bij de leden is niet meer het gevoel dat er contributie wordt betaald waarin geen activiteiten (trainingen of wedstrijden) zijn. Vooral bij opzeggingen aan het einde van het seizoen geeft dit verwarring.