Afgelopen maandag, 25 november, was onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Uit de gebruikelijke jaarverslagen bleek dat wij als vereniging  goed bezig zijn. Het ledenaantal blijft stabiel, er worden met regelmaat activiteiten georganiseerd en goed bezocht en er zijn diverse nieuwe sponsoren. Het financiële plaatje van afgelopen seizoen is zelfs beter dan vooraf begroot, mede dankzij sponsoracties en kantine-inkomsten.

Om ervoor te zorgen dat onze vereniging goed blijft draaien, zijn tijdens deze ALV twee nieuwe bestuursleden voorgesteld en benoemd: Eddy Schaank en Elvira van der Zwaag. Zij zullen als algemeen bestuurslid de zittende leden ontlasten, zodat zij zich kunnen focussen op hun taak als voorzitter (Freddy), secretaris (Nancy) en penningmeester (Henk).

De goede weg die we als vereniging zijn ingeslagen, willen we ook in de toekomst blijven volgen. Daarom wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Geen beleidsplan dat vanuit het bestuur wordt ‘opgelegd’, maar een beleidsplan waar onze leden achter staan. Tijdens de ALV zijn daarom op interactieve wijze een aantal vragen en stellingen voorgelegd aan de leden. De resultaten daarvan nemen we mee in ons beleidsplan. 

Onderstaande reactie van onze leden laat zien dat Krathos een vereniging is waar we met z’n allen trots op mogen zijn !