In de Algemene Ledenvergadering in november kwam naar voren dat wij een gezellige, sportieve en sociale volleybalvereniging zijn. Daar staan wij als bestuur voor de volle 100% achter. Het seizoen 2018-2019 was een goed seizoen,  waarin het financieel weer iets beter ging dan het seizoen ervoor. Dank aan alle mensen die hier aan hebben bijgedragen.

Wanneer wij financieel gezond willen blijven dan hebben wij jullie steun hard nodig! Denk bijvoorbeeld aan de bemensing van de bar, het 24 Smashing toernooi en alle activiteiten die de commissies regelen. Krathos is meer dan alleen maar een volleybalvereniging waar je kan trainen en wedstrijden spelen en dat willen we graag zo houden! Dus denk in dit nieuwe jaar eens na hoe jij onze vereniging kunt helpen. Het hoeft niet altijd veel of groot te zijn. Alle kleine beetjes helpen en alleen sámen kunnen we die gezellige, sportieve en sociale vereniging zijn die we zo graag willen zijn. 

Het tweede deel van het seizoen 2019/2020 is ondertussen begonnen en ik ga ervan uit dat jullie gezond en wel weer kunnen genieten van deze prachtige vereniging die Krathos heet. Ik wens jullie als voorzitter namens het bestuur een gezond en bovenal een sportief jaar toe!

Freddy Huizeling
voorzitter@krathos.nl