Heren recreanten

Trainer: Fred Nieborg

George Bontjer

Swier Edens

Roelof Everts

Hans Goslinga

Meindert Goossens

Ronnie Zuurman

Doede Jan Lahpor

Wim Leffers

Lolke Lijzenga

Heiko Struik

Goos Stuut

Herman van der Werff

Douwe Wolters

Fred Nieborg

Marthijn Arends